วันอังคาร, กันยายน 26, 2023
Latest:

northern-news

-Local-newsnorthern-newsภาพข่าว

นครสวรรค์จัดเสวนาทางวิชาการ “ทางเลือก ทางรอดพันธุ์ข้าวไทย” นายก อบจ.ตั้งเป้าปี 67 พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่อาคารอเนกประสงค์ส

Read More
-Local-newsnorthern-news

ปภ.เพชรบูรณ์จัดงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ. จังหวัด” ให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัยของผู้อยู่และผู้มาเยือน

ที่ หอวัฒนธรรมนครบาล

Read More
-northern-newsชุมชน-สังคม

ชป.ชี้แจงกรณีฝายชั่วคราววังบัว จ.กำแพงเพชร กั้นแม่น้ำปิงเสียหายจากน้ำกัดเซาะ เหตุฝนตกชุกและปริมาณน้ำมาก

นายจักรพันธ์ จารุวัฒ

Read More
-Local-newsnorthern-news

ประกาศปิดศึกษาธรรมชาติและพักแรม ดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย หลังช้างทำร้ายนักศึกษา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาค

Read More