วันอังคาร, กันยายน 26, 2023
Latest:

พม.

-ชุมชน-สังคมพม.

พม.ชี้แจงกรณีเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเป็นรายกรณี ติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีงบฯ ไม่ใช่สวัสดิการแบบเบี้ยยังชีพ

จากกรณีที่สื่อนำเสนอ

Read More
-พม.

พม.MOU บจม.บางจากฯ -บ.ไมโครออยล์แอนด์รีเทลฯ ติดตั้งตู้เติมน้ำมันดิจิทัล ในพื้นที่ห่างไกล ช่วยเสริมสวัสดิการให้ อพม.

กทม. (2 ธ.ค.2564) เม

Read More
-ชุมชน-สังคมพม.

พม.จับมือยูนิเซฟ-เครือข่ายสิทธิเด็กฯ หารือแนวทางสนับสนุนการทำหน้าที่ของครอบครัว ป้องกันการเลี้ยงดูทดแทนที่ไม่เหมาะสม

“เด็กทุกคนมีสิ

Read More
-ชุมชน-สังคมพม.

วงเสวนาแฉยุคโควิด ทำความรุนแรงในครอบครัว-ทางเพศ พุ่งปรี๊ด สวนทางการช่วยเหลือล่าช้า เหตุจนท.ขาดความรู้ความเข้าใจ

กทม. ((21 ตุลาคม 256

Read More
-ชุมชน-สังคมพม.

“จุติ” ปิ๊งไอเดียดึงภาคเอกชนร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์บนดอย

เชียงใหม่ (14 ต.ค.25

Read More