วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-news

นายก อบจ.นครสวรรค์ ถวายที่นอนลม พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และวีลแชร์แก่ชาวต.ตะเคียนเลื่อน

ที่วัดตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 13 มีนาคม 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ภายใต้ศูนย์ให้ยืมและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ นางสาวกรวลี แม้นพยัคฆ ส.อบจ. อ.เมือง เขต 7 โดยมี นางสาวสวรส วัฒนาพิบูลย์ชัย รองปลัด อบต.ตะเคียนเลื่อน คณะทำงานศูนย์ให้ยืมฯ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะได้เข้ากราบนมัสการ พร้อมถวายที่นอนลมแบบลอนแด่พระราชมงคลวชิรสาร (หลวงปู่ชอุ้ม สังข์เดช) เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน

จากนั้นได้นำคณะ เดินทางไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ในพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อน อีกจำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นางสุพิศ ศรีสว่างสุข ชาวตำบลตะเคียนเลื่อน ประสงค์ขอยืมรถนั่งคนพิการชนิดพับไม่ได้ทำด้วยโลหะ แบบปรับไม่ได้

2. นายนัฐ เอมนุช ชาวตำบล ะเคียนเลื่อน ประสงค์ขอยืมรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้

สำหรับศูนย์ให้ยืมและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โดย อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขตที่ 3 นครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและตอบสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขต จ.นครสวรรค์ ในด้านการจัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เช่น ไม้เท้า รถนั่ง เบาะรองนั่ง สามล้อโยก เตียง ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณ โครงการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ภาพ/ข่าว – ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์