วันพุธ, กันยายน 27, 2023
Latest:

Local-news

-Local-newsnorthern-newsภาพข่าว

นครสวรรค์จัดเสวนาทางวิชาการ “ทางเลือก ทางรอดพันธุ์ข้าวไทย” นายก อบจ.ตั้งเป้าปี 67 พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่อาคารอเนกประสงค์ส

Read More
-Local-newsnorthern-news

ปภ.เพชรบูรณ์จัดงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ. จังหวัด” ให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัยของผู้อยู่และผู้มาเยือน

ที่ หอวัฒนธรรมนครบาล

Read More
-northern-newsชุมชน-สังคม

ชป.ชี้แจงกรณีฝายชั่วคราววังบัว จ.กำแพงเพชร กั้นแม่น้ำปิงเสียหายจากน้ำกัดเซาะ เหตุฝนตกชุกและปริมาณน้ำมาก

นายจักรพันธ์ จารุวัฒ

Read More
-EconomicsLaboursouthern-news

รองปธ.สอจ.พังงา รับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผลกระทบแน่ แต่จำเป็นต้องปรับ ขณะที่ลูกจ้างรง.แปรรูปไม้ยางพาราเฮ จะได้ค่าแรงเพิ่ม

กรณีที่ประชุมคณะกรรม

Read More