วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-knowledgenorthern-newsการศึกษา

มรภ.นครสวรรค์จับมือวท.อาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย สร้างวิทยาลัยวิศวกร&ศูนย์พัฒนากำลังคนและนวัตกรรมเพื่ออนาคต (ไทย-จีน) หลักสูตรระบบราง

นครสวรรค์ : (27 มกราคม 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ประเทศไทย) และวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ โดยมี นายเว่ย ปิ๋งจู่ เลขาธิการพรรคฯ วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนาม จากนั้นได้ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยวิศวกร และศูนย์พัฒนากำลังคนและนวัตกรรมเพื่ออนาคต (ไทย-จีน) โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีเกียรติจากทั้งสองหน่วยงานร่วมพิธี

สำหรับการจัดตั้ง “วิทยาลัยวิศวกร” และ “ศูนย์พัฒนากำลังคนและนวัตกรรมเพื่ออนาคต” นั้น ทั้งสองฝ่ายทำความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แบบวุฒิการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และการฝึกอบรมระยะสั้นที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกร ร่วมมือในทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาคณาจารย์ การวิจัย การบริการวิชาการ ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศที่ประเทศจีน-ไทย การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทย-จีน

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ยังได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการรถไฟเทียนจิน โดยได้ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานความร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ การพัฒนาหลักสูตรระบบรางร่วมกัน และการดำเนินความร่วมมือในอนาคตร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการสาธิตและระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

 

ภาพ-ข่าว : ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์