รองปธ.สอจ.พังงา รับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผลกระทบแน่ แต่จำเป็นต้องปรับ ขณะที่ลูกจ้างรง.แปรรูปไม้ยางพาราเฮ จะได้ค่าแรงเพิ่ม

กรณีที่ประชุมคณะกรรม

Read more

ที ลีสซิ่ง รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564

นายมงคล เพียรพิทักษ์

Read more

แรงงานต่างด้าวในไทยเฮลั่น ครม.มีมติขยายเวลาขออนุญาตทำงาน-ตรวจโควิด ไปอีก3เดิอน ถึงก.ย.นี้

ครม. มีมติเห็นชอบขยา

Read more