ข่าวแดนอิสาน

-Local-newsข่าวแดนอิสาน

อุดรธานีประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ” ประจำปี2567

ห้องประชุม อบจ.อุดรธ

Read More
-Local-newsข่าวแดนอิสานภารกิจทหาร

ร.13 เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนชายไทยสมัครใจรับใช้ชาติ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ

Read More
-AgriLocal-newsข่าวแดนอิสาน

เพชรบูรณ์เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขายได้ราคายุติธรรม

ที่สหกรณ์การเกษตรหนอ

Read More
-Local-newsข่าวแดนอิสานชุมชน-สังคมพช.

กลุ่มผู้ผลิต OTOP อำเภอกระสัง ได้รับมอบใบรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม “ตรานกยูงพระราชทาน”

บุรีรัมย์-เมื่อช่วงบ

Read More
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

ร.13 ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กำลังพล “ทหารบกไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ หลังปลดประจำการ ”

ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแ

Read More