ทีม Gen A มรภ.รำไพพรรณี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน RDPB Camp รุ่นที่ 12 จากโครงการบ้านหนองบัว พื้นที่สีเขียว เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมหนุมาน

Read more

เริ่มแล้ว! โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 12 นำ 80 เยาวชน เรียนรู้แนวพระราชดำริ #โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

สำนักงานคณะกรรมการพิ

Read more