วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-northern-newsภาพข่าว

ไลออนส์นครสวรรค์-สี่แควเยี่ยมชมรพ.สวรรค์ประชารักษ์ ร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด

ไลออนกิตติ ชูสว่าง นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ ไลออนชญาภา สุสมบูรณ์ นายกสโมสรไลออนส์สี่แคว ร่วมกันเปิดเผยว่า ได้ทำกิจกรรม ต้อนรับคณะของไลออนสมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธ์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์โดยนายกสโมสรไลออนชญาภา สุสมบูรณ์และนายกฯเพิ่งผ่านพ้น ไลออนณปภัช อัตตนนท์ ไลออน พญ.สุรางรัตน์ วรรธนะภูติ อดีตผู้ว่าการภาคฯไลออนณัทกร ธนตระกลศรี ประธานฝ่ายสมาชิก ไลออน ศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ เหรัญญิกไลออนศุภานันมากกมลธรรม ไลออนจันทร์ฟอง อมันตกุล ไลออนสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์ และสมาชิกสโมสรไลออนนครสวรรค์ ไลออนกิตติ ชูสว่างนายกสโมสรฯไลออนดร. สิทธิพล พุคยาภรณ์ ไลออนศักดิ์สิทธิ์ แสงเกียรติยุทธ ร่วมกันต้อนรับคณะของไลออนสมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนสากลที่นำคณะมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

สืบเนื่องจากการที่ไลออนส์สากล อนุมัติเงินให้จัดซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด(ECMO) มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งสโมสรไลออนส์สี่แควและสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ร่วมกันจัดหาทุน 25 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับเงินของไลออนส์สากล และได้จัดซื้อมีส่วนต่าง 300,000 บาท ที่สามารถซื้อเครื่องมือแพทย์เพิ่มได้อีก 1 เครืองคือ เครื่องอัลตราซาวน์พกพา หัวตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ทำให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สามารถให้บริการผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบังเกิดผลดีต่อประขาชนชาวนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงที่มารับบริการ

นับว่าการบริการที่มีประสิทธิภาพของชาวสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ ขอขอบพระคุณผู้ใจดี มีเมตตาสละทรัพย์ ช่วยจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการนี้บังเกิดผลสำเร็จ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ ในการรักษาสุขภาพ ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ภาพ-ข่าว : ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์