ทีม Gen A มรภ.รำไพพรรณี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน RDPB Camp รุ่นที่ 12 จากโครงการบ้านหนองบัว พื้นที่สีเขียว เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมหนุมาน

Read more

ศิริราชชวนบริจาคช่วยผู้พิการยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสด

Read more

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate เฟ้นหาหัวกะทิไทย เข้าแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก สมัครด่วนถึง 20 พฤษภาคมนี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Read more

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร.ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน-ปตท.ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563-2565

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนั

Read more