รองปธ.สอจ.พังงา รับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผลกระทบแน่ แต่จำเป็นต้องปรับ ขณะที่ลูกจ้างรง.แปรรูปไม้ยางพาราเฮ จะได้ค่าแรงเพิ่ม

กรณีที่ประชุมคณะกรรม

Read more

เริ่มแล้ว! โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 12 นำ 80 เยาวชน เรียนรู้แนวพระราชดำริ #โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

สำนักงานคณะกรรมการพิ

Read more