-Local-newsการศึกษาข่าวแดนอิสาน

Open House ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา อบจ.อุดรธานี 1 ย้ำ เด็กในเมืองและชนบท ต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ&เท่าเทียมกัน

ที่โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อบจ.อุดรธานี 1 (16 ก.พ.2567) เมื่อเวลา 09.00 น.นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว หน่วยการเรียนรู้อาชีพ และการศึกษาต่อ งานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ กิจกรรมฝึกอบรมครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อ ประกอบอาชีพในอนาคต แนะแนวศึกษาต่อ (Open House) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เพชรดี ผอ.โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อบจ.อุดรธานี 1 กล่าวรายงาน และมีผู้ร่วมงาน อาทิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผอ.สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ

นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี ประธานในพิธี กล่าวใจความตอนหนึ่งว่า ดีใจเป็นอย่างยิ่ง และยิ่งมาทุกครั้งยิ่งมีความสุขมาก มาทุกครั้งเห็นความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสายตา เห็นแววตาของบุคลากรของครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อบจ.อุดรธานี 1 ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดูแล เห็นในแววตาความเมตตาของท่านผู้บริหารโรงเรียน ท่านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้หลักผู้ใหญ่ ของคุณครูที่ติดตามนักเรียนมาในวันนี้ และเห็นแววตาของนักเรียนทุกคนที่นั่งอยู่ตรงหน้านี้ ตนในฐานะเป็นครูมาก่อน รู้สึกดีมีความสุข อยากจะถือโอกาสนี้พูดบางอย่างเป็นแนวทาง และอีกหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะการร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ ทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ตรงหน้านี้ เพราะฉะนั้นทุกท่านก็ เป็นคุณครูทั้งนักเรียนที่กำลังจะเข้าเรียน และนักเรียนที่กำลังจะจบ อยากจะบอกว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ตนมั่นใจมากว่า ภายใต้นโยบายบริหารของนายกฯ วิเชียร ขาวขำ ระบุไว้อย่างชัดเจนตามที่ท่านได้รับชมวิดีทัศน์ที่ว่า ตนจะทำให้เด็กในเมืองและชนบท ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันกับอารยประเทศ และในขณะเดียวกันต้องมีคุณภาพ

“จากที่ได้รับชมวิดีโอไปแล้ว จะเห็นได้ว่าโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อบจ.อุดรธานี 1 มีมากมาย บางอย่างเพิ่งเคยเห็น ทำให้เรารู้ว่าวันนี้เรามีความพร้อมมากแค่ไหน ห้องจัดการเรียนการสอนกี่ห้องต่อกี่ห้องมีหมด ดีมากๆ ครับทำให้คนที่มาในวันนี้รู้ว่าเรามีความพร้อมแค่ไหน ทำให้ท่านผู้บริหาร คณะครูที่ติดตามมา เห็นแล้วจะได้มั่นใจ อุ่นใจ” นายชูชาติ กล่าว

ด้านนายเกรียงศักดิ์ เพชรดี ผอ.โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อบจ.อุดรธานี 1 กล่าวรายงานความสำคัญและวัตถุประสงค์การจัดงานว่า กระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว หน่วยการเรียนรู้อาชีพและการศึกษาต่องานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ กิจกรรมฝึกอบรมครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต แนะแนวศึกษาต่อ (Open House) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ชมการแสดงผลงานและนิทรรศการของทุกกลุ่มสาระ 2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2567

3.เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 ตำบล คือ ต.เชียงเพ็ง ต.ปะโค ต.สร้างก่อ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ และต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 134 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน จำนวน 15 คน ครูที่นำนักเรียนมาร่วม จำนวน 15 คน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 13 คน