วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-knowledgeการศึกษา

สวธ.ประกาศคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญชวนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ ร่วมส่งแบบเสนอผลงาน กิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คุณสมบัติของผู้สมัคร

-โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

-โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

-โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

-โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเฉพาะทาง

โร️งเรียนหรือสถานศึกษาที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งแบบเสนอผลงาน ได้ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานทางเว็บไซต์ www.culture.go.th

»ส่งแบบเสนอผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ส่งทาง edu.dcpcult@gmail.com และจะมีการประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนมีนาคม 2567

» สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชน กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2247 0013 ต่อ 1409 , 1410 ตามวัน เวลาราชการ