วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Latest:
-knowledgeการศึกษา

“มูลนิธิเมาไม่ขับ” จัดประชุมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน

นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่ามูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมlสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสู่ยุทธศาสตร์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน วันที่ 4-5 มี.ค.2567 ณ ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่าดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับ จึงได้กำหนดจัดประชุมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน โดยมีการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการสาขาต่างๆ.อาทิ อาจารย์ธัชวุฒิ จาดบันดิสถ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)มาบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายหนุน-เสริมกลุ่มทุนแอลกอฮอล์-คนเมาแล้วขับ ภัยคุกคามความปลอดภัยทางถนน ,อาจารย์สุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน ) มาบรรยายพิเศษเรื่อง เมาแล้วขับ ประกันภัยไม่คุ้มครอง? ใครได้ ใครเสีย,อาจารย์ย์วิชาญ อภิลักษณ์สันติ มาบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างคอนเทนต์หยุดความตายบนท้องถนน,อาจารย์ พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง บรรยายพิเศษ ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (พฤติกรรมเสี่ยงทางถนน) เรื่องท้าทายในสังคมไทย,และผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ อนุกรรมการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาบรรยายพิเศษเรื่อง กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนน ภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

ทั้งนี้ นายสุรสิทธิ์ กล่าวอีกว่าทางมูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดการประชุมโครงการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ โดยในปัจจุบันนี้สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตที่น่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 1 ติดอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย ปัจจัยสำคัญเกิดจากพฤติกรรมของคนไทยซึ่งขาดระเบียบวินัย ขาดพื้นฐานการปลูกฝังการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ก่อให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในสังคมไทย

“มูลนิธิเมาไม่ขับในฐานะองค์กรไม่แสวงกำไรที่ได้ทำงานสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์เมาไม่ขับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยมีนายดำรง พุฒตาล เป็นผู้ก่อตั้ง ได้เล็งเห็นแล้วว่าการแก้ไขปัญหาความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนับจากนี้ไป ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับได้ให้การสนับสนุนจัดตั้งเป็นเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับขึ้นทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2544 มีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการนำประสบการณ์ความสูญเสียของเหยื่อเมาแล้วขับและเหยื่อจากอุบัติเหตุบนท้องถนน มาแบ่งปันให้กับผู้คนในสังคมที่ยังขับขี่รถด้วยความประมาทไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น” ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าว พร้อมทิ้งท้ายด้วยว่า

“ประเทศไทยมีคนตายจากอุบัติเหตุทางถนนปีละกว่า 2 หมื่นคน บาดเจ็บ 1 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมกว่า 5 แสนล้านบาท คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นคนหนุ่มสาว เป็นคนวัยทำงาน ถ้าผู้ที่จะมาบริหารประเทศในอนาคตมองไม่เห็นปัญหา ประเทศไทยต้องเจอกับวิกฤติการขาดแคลนแรงงานวัยทำงานในอนาคตอย่างแน่นอน”