วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newssouthern-newsสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค จับร้านขายบุหรี่กลางเมืองหาดใหญ่ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

สงขลา (20ต.ค.2566) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสงขลาสาขาหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภจว.สงขลา ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

นพ.ชยนันท์ กล่าวว่า หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีในพื้นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดนข่มขู่คุกคามจากผู้มีอิทธิพล จึงสั่งการให้ทีมปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบร้านค้าฝ่าฝืนกระทำผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 หลายประเด็น ได้แก่
📌1.แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 36 วรรค 1 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 40,000.-บาท
📌2.แสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 36 วรรค 2 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000.-บาท
📌3.ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา 38 วรรค 2 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 40,000.-บาท

พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายต่อไป

นพ.ชยนันท์ กล่าวอีกว่า การตั้งโชว์ซองบุหรี่ในตู้แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่รูปแบบหีบห่อไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และขอย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี

หากประชาชนมีข้อสงสัยด้านกฎหมาย สามารถสอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852
ข้อมูล : กลุ่มบังคับใช้กฎหมาย กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ