แรงงานต่างด้าวในไทยเฮลั่น ครม.มีมติขยายเวลาขออนุญาตทำงาน-ตรวจโควิด ไปอีก3เดิอน ถึงก.ย.นี้

ครม. มีมติเห็นชอบขยา

Read more