วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

เอ็นไอเอ – กกพ. นำทัพ 50 โรงเรียน ตะลุยหลักสูตรการจัดการขยะสู่พลังงานทางเลือก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า หรือ The Electric Playground โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนระดับมัธยมศึกษากว่า 10,000 ราย รวมถึงคุณครูจากสถานศึกษา 50 แห่ง ให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธี พร้อมแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เพื่อขับเคลื่อนวิกฤตขยะในประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามเส้นทางการปั้นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่จะร่วมกันแก้ปัญหาขยะ ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวตลอดโครงการได้ที่ www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand/