วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
+ชุมชน-สังคมพม.

“พม. จับมือเครือข่าย ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับคนไร้บ้าน”

กทม.(5ก.ค.2564) เมื่อเวลา 14.00 น. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เยี่ยมการเปิดจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก (Swap Test) ให้กับคนไร้บ้าน ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน (สุวิทย์ วัดหนู)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินตามแผนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก ให้กับคนไร้บ้าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิอิสรชน โดยแบ่งจุดตรวจคัดกรองออกเป็น 3 จุด คือ

1) วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน (สุวิทย์ วัดหนู) จำนวน 77 คน

2) วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ ฯ (หัวลำโพง) จำนวน 160 คน

3) วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ถนนราชดำเนิน บริเวณทางเข้าตรอกสาเก จำนวน 100 คน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เตรียมความพร้อมจัดหาสถานที่รองรับสำหรับกักตัว กรณีพบว่า ผลตรวจ (Swap Test) ของคนไร้บ้านเป็นบวก (Positive) พบเชื้อไม่แสดงอาการ โดยขอสนับสนุนเตียง จำนวน 40 เตียง จากที่พักคนเดินทางดินแดง สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักอนามัย กทม. ได้สนับสนุนบุคลากรเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายที่พบเชื้อดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และภาคีเครือข่าย ได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งจะได้รับภายในเดือนกันยายน 2564 และจะดำเนินการช่วยให้คนไร้บ้านทุกราย ได้เข้าถึงสวัสดิการการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ต่อไป.