+Local-newsnorthern-newsภาพข่าว

ผวจ.นครสวรรค์-ผู้ว่าการไลออนส์สากลร่วมเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ยากไร้”

ที่อุทยานสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 มีการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและช่วยเหลือผู้ยากไร้” ครั้งที่ 2 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีประธานร่วม ประกอบด้วย ไลออน สง่า วนาสินชัย ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 เอ 2 นายนรากร กันทะคำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวภัทรสิริ จุฑากรณ์ อัยการเชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และนายวิบูลย์ บุญสุวรรณ ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงวัยจังหวัดนครสวรรค์และชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครสวรรค์ charity

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำพิธีปล่อยตัวนักเดิน-วิ่ง ณ จุดสตาร์ทบริเวณสวนมังกร สำหรับการจัดเดิน-วิ่งครั้งนี้มีหน่วยงานและองค์กร จำนวน 21 องค์กร ได้บริจาคเงินสนับสนุน รวมประมาณ 500,000 บาท เงินดังกล่าวหักค่าจ่ายแล้วจะนำไปใช้ในการจัดซื้อชุดสิ่งจำเป็นในดำรงชีวิตและการครองชีพให้ผู้ที่มีอายุสูงวัยตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปตลอดจนกลุ่มเปราะบาง

ทั้งนี้ คณะกรรมการในการจัดงาน พร้อมทีมงานและสตาฟในการจัดเดิน-วิ่งในครั้งนี้ ได้ขอบพระคุณ ประธานในพิธีเปิด ผู้มีเกียรติ นักเดิน-วิ่ง ผู้ให้การสนับสนุนหรือสปอนเซอร์ทั้งการเงินและสิ่งของ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ที่เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์