วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
+covidnewseastern-newsLocal-news

สปส.เดินหน้าเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33

ชลบุรี (8 กรกฎาคม 2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด – 19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 พร้อมเดินหน้าฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในผู้ประกันตนใน 4 จังหวัดเศรษฐกิจ ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้กับผู้ประกันตน ทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ ซึ่งระยะแรกได้มีการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ได้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้มในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 7 มิ.ย. – 6 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตตราเซนเนกา (AstraZeneca) เข็มแรกไปแล้ว 583,313 คน

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน จำนวน 4 จุด ได้แก่ นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี แปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา และเซ็นทรัลทารีน่า พัทยา เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนผ่านระบบ e – service ของผู้ประกันตนในจังหวัดชลบุรี มีผู้ลงทะเบียนถึง 307,784 คน พร้อมกันนี้ กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้กันตนมาตรา 33 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) ทั้งนี้ เฉพาะผู้ประกันตนที่ลงทะเบียน e – service เท่านั้น ไม่รับ WalK in ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการนัดหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในล็อตแรก หากสำนักงานประกันสังคมได้รับการจัดสรรวัคซีน จะนัดหมายให้เข้ารับการฉีดในล็อตถัดไป เรียงตามลำดับการลงทะเบียน หากไม่มาตามกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ประกันตน มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 รวมถึงการเข้ารับการรักษา ติดต่อสายด่วน 1506 กด6 หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ติดต่อสายด่วน 1506 กด 7 พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00- 17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ปริญญา/ข่าว/ภาพ