วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-LIFESTYLELocal-newstravelข่าวแดนอิสาน

หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชวนเที่ยวงานเทศกาล “เส็งกลอง ส่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2567

เพชรบูรณ์ : นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงการจัดงานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 รวม 5 วัน 5 คืน บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการเคารพสักการะและเผยแพร่ประวัติเกียรติคุณของพ่อขุนผาเมืองปูชนียบุคคลของชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหล่มสัก เช่น ประเพณีพาข้าวหย่อง การเส็งกลอง การล่องโคมไฟ ให้คงอยู่เป็นตัวอย่างแก่ชนรุ่นหลัง

สำหรับการจัดงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2567 ภายในงานจะมี ขบวนแห่เครื่องสักการะและพระพุทธมหาธรรมราชา พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพ่อชุนผาเมือง โดยโหรพราหมณ์จากสำนักพระราชวัง การรำยอหัตถาบูชาพ่อขุนผาเมือง จำนวนผู้ร่วมรำ 3,849 คน ขบวนแห่พาข้าวหลวงถวายพ่อขุนผาเมือง การจัดประเพณีพาข้าวหย่อง การแสดงละครประกอบแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง พ่อขุนผาเมือง กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBET ONE การประกาดร้องเพลงของผู้สูงอายุ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประกวดเส็งกลอง ส่องโคมไฟ และการแสดงแมงสับเต่า การประกวดธิดาพ่อซุน การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชน ภาพยนตร์ คนตรี คอนเสิร์ต หมอลำ สวนสนุกและสินค้าราคาถูกจากโรงงาน

นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวโดยร่วมกับอำเภอหล่มสัก จัดให้มีโครงการเจ้าบ้านที่ดีเป็นศรีเมือง คอยให้บริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ซึ่งเป็นจุดบริการจุดหลัก รวมทั้งยังได้เพิ่มจุดตรวจพิเศษตามตำบล หมู่บ้าน เนื่องจากอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงได้มีมาตรการตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว ให้คำแนะนำ บริการตรวจสภาพรถ และการตรวจแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และประสานความร่วมมือกันระหว่างตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ร่วมกันระหว่างอำเภอหล่มสัก โรงพยาบาลหล่มสัก และสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก โดยให้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันโรค ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง และไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันโรค