วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-knowledgeการศึกษา

สโมสรไลออนส์นครสวรรค์&พิจิตรจัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับภาค รร.จาก “พิษณุโลก-แพร่”ได้คะแนนอันดับ1ระดับ “ประถม-มัธยม”

ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จ.นครสวรรค์ (16 ธันวาคม2566) มีการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับภาค จัดโดยสโมสรไลออนส์ 2 จังหวัด คือ นครสวรรค์ และพิจิตร เพื่อคัดนักเรียนไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป โดยมี ไลออน ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล เป็นประธานจัดการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 จ.นครสวรรค์ และ ไลออนทรงธรรม ชัยศรีนวกาญจน์ เป็นประธานจัดการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จ.พิจิตร

สำหรับนักเรียนที่มาแข่งขันครั้งนี้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ประกอบด้วย นักเรียนที่แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประถมศึกษา จำนวน 10 ทีมๆ ละ 3 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทีมๆ ละ 3 คน การแข่งขันบทกวี (เดี่ยว) ม.ต้น จำนวน 21 คน ม.ปลาย 13 คน การวาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ประถมศึกษา จำนวน 59 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31 คน

ผลการแข่งขัน

🏅ระดับประถมศึกษา ลำดับ 1ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้ 67 คะแนน ลำดับ 2 ได้แก่โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้ 60.67 คะแนน ลำดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ได้ 59.33 คะแนน

🏅ระดับมัธยมศึกษา ลำดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จ.แพร่ ได้ 68 คะแนน ลำดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้ 63.67 คะแนน ลำดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย ได้ 62.33 คะแนน

ประธานจัดการแข่งขัน จ.นครสวรรค์และจ.พิจิตร ขอขอบคุณนายกสโมสรไลออนส์ทั้งสองจังหวัด คณะกรรมการทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่อำนวยความสะดวกในการให้ใช้สถานที่เป็นอย่างดี ตลอดจนนักเรียนและคณะครูที่มาแข่งขันทุกคน หากมีสิ่งใดบกพร่องประการขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าว: ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์