-รอบกรุง

ตรวจสลากให้ดี ถูกรางวัลแล้วอย่าลืมนำไปขึ้นเงิน

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 30 ธ.ค. 62

ท่านที่โชคดี สามารถนำสลากที่ถูกรางวัล ไปขึ้นเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จ-ศ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน ขั้นตอนสะดวกสบาย เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและชำระค่าอากรแสตมป์สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลในอัตราหนึ่งบาทของเงินรางวัลทุกสองร้อยบาท หรือชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายสำหรับสลากการกุศลในอัตราร้อยละหนึ่งของเงินรางวัล

ส่วนการซื้อสลากงวดต่อไป สำหรับผู้ค้า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ดังนี้
– สลากซื้องวด 17 ม.ค.63 เปิดทำรายการในวันที่ 4 ม.ค. 63 เวลา 7.30-12.00 น.
– สลากจองงวด 1 ก.พ.63 เปิดทำรายการในวันที่ 5-6 ม.ค. 63 เวลา 7.30-12.00 น.

โดยหากจำหน่ายในวันที่ 5 ม.ค. 63 ไม่หมดจะนำยอดที่เหลือมาจำหน่ายต่อในวันที่ 6 ม.ค. 63 และกำหนดวันรับสลากจองได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 5 ม.ค.63 จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการจองได้อีกครั้งในวันที่ 6 ม.ค. 63 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก

ผู้ที่จะทำรายการซื้อจอง จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองสลาก