+ภาพข่าว

ททท.จับมือ อพท.MOUส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน

กทม.(18 พ.ย.62)ที่ ห้องประชุม 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท.มีขอบเขตความร่วมมือในด้านการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้ชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป#ทททอพท