+ประชาสัมพันธ์

SACICT เตรียมจัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019

SACICT เตรียมจัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019  ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา  สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน”

            พบกับการจัดแสดงผลงานหัตถศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน  ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และผลงานนวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์จากโครงการต่างๆ ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ผ่านการจำลองหอนิทรรศการของ SACICT ถ่ายทอดภารกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป