วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+CentralLocal-news

ททท.ราชบุรี ทำเก๋ นำผู้สูงวัย “ราชบุรี-นครปฐม”สลับเที่ยวไหว้พระ เปิดหูเปิดตาต่างเมือง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า” วันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ในวันช่วงวันหยุดเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เดินทางท่องเที่ยวไหว้พระ เรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้” ดังนี้

16 กรกฎาคม 2562 นำนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัย จาก จ.ราชบุรี จำนวน 70 คน เดินทางทัศนศึกษา จ.นครปฐม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เก๋าราชบุรีไปที่นครปฐม” เริ่มต้นกิจกรรมด้วยร่วมกันถวายเทียนพรรษาและสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง เยี่ยมชมชุมชนเกษตรอินทรีย์ชุมชนเกาะลัดอีแท่น เดินช้อปปิ้งที่ตลาดวัดดอนหวาย ไหว้พระขอพรหลวงพ่อร่วงโรจนฤทธิ์ และชมความยิ่งใหญ่ขององค์พระปฐมเจดีย์ และปิดทริปด้วยการเที่ยวชมงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์และเข้าเยี่ยมชมความงดงามพระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังของรัชกาลที่ 6

17 กรกฎาคม 2562 นำนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัย จาก จ.นครปฐม จำนวน 70 คน เดินทางทัศนศึกษา จ.นครปฐม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เก๋านครปฐมเที่ยมชมราชบุรี” โดยร่วมกันถวายเทียนและชมความงดงามของโบสถ์ทองคำร้อยล้าน ณ วัดพระศรีอารย์ เยี่ยมหุ่นขี้ผึ้งรูปบุคคลสำคัญและการแสดงวัฒธรรม ณ สัทธา อุทยานไทย เรียนรู้ที่มาและประวัติการผลิตโอ่งมังกรราชบุรีที่โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ ไหว้พระและชมความเก่าแก่ของวัดมหาธาตุ ราชบุรี และชมเหมืองร้างที่เคยเป็นสัมปทานการระเบิดและย่อยหินเก่า แต่มีร่องรอยการระเบิดภูเขาและหน้าผาที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามตามธรรมชาติ ก่อนกลับแวะซื้อของฝากจากราชบุรีที่ร้านของฝากแม่กิมฮวย

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวครั้งนี้ ททท.สำนักงานราชบุรี มุ่งเน้นเพื่อกระตุ้นการทำตลาดท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ด้านความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัยของ 2 จังหวัด

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี – นครปฐม ได้ที่ Facebook : ททท.สำนักงานราชบุรี