+รอบกรุง

ผปก.กล่องรับสัญญาณดิจิตอลฯ ร้องนายกฯ 3 ข้อ ช่วยเร่งด่วน

            ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน2558 ร้องขอความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรี เพื่อดับทุกข์ให้ผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กับ สำนักงาน กสทช.  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นี้