วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของกลุ่ม Strong TB

กทม.(12 ก..2562) นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อม นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพ สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของกลุ่ม Strong TB และกลุ่มหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร