+รอบกรุง

กรมเจ้าท่า ปิดปรับปรุง 4 ท่าเรือโดยสาร “เทเวศร์-ราชวงศ์-สี่พระยา-ราชินี” ชั่วคราว

         กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศปิดปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสี่พระยา และท่าเรือราชินี  โดยจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสาร เพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (กรุงเทพมหานครและนนทบุรี) โดยเป็นการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมต่อการใช้งาน เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และการเดินเรือ เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น กรมเจ้าท่า จึงเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาว โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสาร ทั้งหมด 4 ท่าเรือ