วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

กรมควบคุมโรค รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากวัดเบญจมบพิตรฯ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (13 พฤษภาคม 2564) พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม มอบอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ 1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ และ 2.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้แก่สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นผู้รับมอบ.