วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน-สังคม

เซอร์ทิส-มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เปิดตัวผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล

กทม.( 14 มิถุนายน 2562) นายธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด พร้อมด้วย มร.โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ Chief Strategy Officer บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และกรรมและเหรัญญิก มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมแถลงข่าว สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน DIAMONDS ผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล พร้อมร่วมเสวนาหัวข้อ “จากเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน : DIAMONDS เครื่องมือจุดประกายศักยภาพครูไทย ไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม” นำโดย นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientst & VP of Data Innovation Lab บริษัท เซอร์ทิส จำกัด, ดร.รชยา ศรีสุริฉัน ผู้อำนวยการด้านข้อมูลและผลกระทบ มูลนิธีทีช ฟอร์ไทยแลนด์, นายดลเดช ชึตต์ Data Analyst บริษัท เซอร์ทีส จำกัด และ นางสาววรินทร จิวระประภัทร์ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4 มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์