วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+Local-newssouthern-news

ปั่น 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน (สายใต้) เริ่มออกตัวแล้วที่ปัตตานี

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 0630 น. ที่ ลานวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นักปั่นจักรยานทั่วประเทศ ทั้ง 4 ภาค เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ภายใต้ชื่อ “ปั่น 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 รวมทั้งเพื่อให้นักปั่นจักรยานทั่วประเทศได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานปล่อยตัวนักปั่น 4 ภาคเทิดองค์ราชัน (สายใต้), ร่วมกับ นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานี นรสโมสร, นาย มะมุง สามะ รองกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี, นางสาวปุณณดา นปภากันตวุฒิ ประธานนักปั่นบุญภาคใต้, หัวหน้าส่วนราชการ และนักปั่นจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

         นางสาวปุณณดา นปภากันตวุฒิ กล่าวว่า โครงการ “ปั่น 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน (สายใต้)” เกิดขึ้นสืบเนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 นักปั่นจักรยานทั่วประเทศไทย ทั้ง 4 ภาค จึงได้ร่วมจัดทำโครงการปั่นจักรยาน ภายใต้ชื่อ “ปั่น 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน”ขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้โครงการ“ปั่น 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน (สายใต้)” เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเห็นว่าการปั่นเป็นการออกกำลังกายที่ดี เป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก และแสดงออกถึงความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอีกด้วย

 

      สำหรับโครงการปั่นจักรยาน ภายใต้ชื่อ “ปั่น 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน (สายใต้)” ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดใกล้เคียงได้เริ่มออกเดินทางในวันที่ 27 เมษายน 2562 โดยมีจุดเริ่มต้นที่ ลานวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีและจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยพร้อมเพียง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,126 กิโลเมตร