วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-newsภาพข่าว

นครสวรรค์จัดเสวนาทางวิชาการ “ทางเลือก ทางรอดพันธุ์ข้าวไทย” นายก อบจ.ตั้งเป้าปี 67 พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนา และจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 มีการจัดเวทีเสวนาโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ ทางเลือก ทางรอดพันธุ์ข้าวไทย ในหัวข้อ “ชาวนาไทย ก้าวอย่างไร สู่ครัวโลก” โดยมีผู้แทนจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.ปิยศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้แทนจากมูลนิธิชีววิถี สมาชิกนักพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ นายนพดล มั่นศักดิ์ นายบุญลือ จันทะรังศรี นายมานพ เกศศรีเทียม ผู้แทนจากมูลนิธิจัดการความรู้ และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ และมี นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เปิดเผยหลังเดินเยี่ยมชมชุดนิทรรศการพันธุ์ข้าวไทย พันธุ์ข้าวดี ต้องที่นครสวรรค์ ว่า อบจ.นครสวรรค์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดตลาดได้กว้างขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ศึกษาองค์ประกอบ ผสมสายพันธุ์ข้าวที่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปี 2567 ตั้งเป้าหมายจะพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างตลาดใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูล/ภาพ  ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์