วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+ชุมชน-สังคม

คนพิการสังกัด พก. ทำผลงานยอดเยี่ยม คว้า 3 เหรียญ การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

           ตามที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9  ณ อาคาร 6 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถและสนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถก้าวเข้าสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือให้สูงขึ้นและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล โดยมีคนพิการเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 222 คน ใน 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาอาชีพหัตถกรรม 2) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร 3) กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรม และ 4) กลุ่มสาขาอาชีพบริการ จำนวน 20 สาขา เช่น 1) สาขาเย็บปักถักร้อย 2) สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) สาขาระบายสีบนผ้าไหม 4) สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 5) สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ เป็นต้น

                นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)ได้มอบหมายให้ กองส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ (กสส.) โดยมี นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการนนทบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขัน และจากที่ร่วมส่งคนพิการจากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 3 วัน ปรากฏว่า ได้สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวงกต แจ่มปรีชา จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย แสดงความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเหรียญทองในการแข่งขันสาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ ขณะที่ นายปัจจานนท์ ไพลวัลย์ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ที่พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (วีลแชร์) คว้าเหรียญเงิน สาขาระบายสีผ้าไหม นางสาวบังอร แสนแมน พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (วีลแชร์) จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น คว้าเหรียญทองแดง สาขา ออกแบบเว็บเพจ และนายอภิชา เผือดนอก จากากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (เครื่องช่วยเดิน) คว้ารางวัลชมเชย สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์

            ทั้งนี้ พก. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะด้านการประกอบ อาชีพ โดยการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นให้คนพิการได้รับการเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ได้มาตรฐาน และยังเป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการได้เข้าถึงการพัฒนาฝีมืออย่างเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นก้าวสำคัญซึ่งจะนำคนพิการสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อให้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่คนพิการรวมทั้งบุคคลทั่วไปให้มีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อย่างยั่งยืน และเป็นพลังในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติต่อไป