วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+รอบกรุง

สภากาชาดไทยชวนบริจาคเงินจัดชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ที่ต้องกักกันตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ได้รับคำแนะนำจาก อสม. ให้กักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ

📌 บริจาคเงินผ่าน QR code E-donation​ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ

📌 หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม

ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ”

ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0

👉🏻👉🏻 แจ้งความประสงค์รับใบเสร็จดังนี้

✔️ ชื่อ-นามสกุล

✔️ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

✔️ ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์

✔️ แนบหลักฐานการโอนเงิน

✔️ ระบุ “เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ​covid-19”

📨 ส่งมาที่​ อีเมล donation@redcross.or.th