-รอบกรุง

สภากาชาดไทย ชวนชม-สนับสนุนภาพวาดในนิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 25

Donation HUB สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมและสนับสนุนภาพวาดในงานนิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 25 โดยกลุ่มศิลปินอิสระ’96 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00-19.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง (ปิดทุกวันพุธ)

ภายในงานมีภาพวาดรวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 400 ภาพ จากศิลปินกว่า 200 ท่าน อาทิ ภาพดอกไม้นานาพันธุ์ ภาพวาดมงคล ภาพวาดที่สะท้อน ให้เห็นถึงความหลากหลายของวิถีชีวิต ด้วยเทคนิคในการวาดภาพตามความถนัดของศิลปิน เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค จิตรกรรมลายเส้น หมึกจีน ซึ่งแต่ละภาพล้วนรังสรรค์มาจากความตั้งใจและฝีมือของเหล่าศิลปินที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภากาชาดไทยในการ “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทรศัพท์ 0 2281 5360-1

#DonationHUB #สภากาชาดไทย #สานศิลป์สีสันปันบุญเพื่อสภากาชาดไทย