+ภาพข่าว

ต้อนรับคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ TUC

            กทม.( 29 สิงหาคม 2562)เมื่อเวลา 13.00 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรพร้อม นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) เข้าเยี่ยมชม และประเมินผลโครงการด้านเอชไอวี ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร