-การศึกษาชุมชน-สังคม

Fix it Center ร่วม “ศธ. เพื่อประชาชน” ที่อุบลฯ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี” พร้อมปล่อยคาราวาน อาชีวะอาสา Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกวิน เสือสกุล ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษา นางอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครู -อาจารย์นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี

นายธนพร เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผลกระทบจากพายุโซนร้อน และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ทําให้เกิดน้ําท่วมที่อยู่อาศัย มีระดับน้ำท่วมสูงเป็นประวัติการณ์ มีน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ หลายอำเภอ หลายชุมชนในจังหวัด โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนในการเข้าช่วยเหลือประชาชน นักเรียน นักศึกษา ครู และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังภาวะน้ำลด รวมถึงอาคาร บ้านเรือน สถานศึกษา ที่ได้รับความเสียหาย โดยมีนโยบายจากรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าช่วยฟื้นฟูเบื้องต้น และลงพื้นที่ช่วยเหลือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดหน่วยอาชีวะอาสา Fix it Center ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ครู- อาจารย์ในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย โดยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลด จำนวนกว่า 2,000 ชิ้นและรองเท้านันยาง จำนวน 1,000 คู่ ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ด้าน นายณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี” จัด “โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center” ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ โดยออกให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังน้ำลดจากเหตุอุทกภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาอาชีวะได้แสดงความเป็นผู้มีจิตอาสา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพที่เรียนมา ออกช่วยเหลือสังคม นำทักษะเชิงช่างที่ได้รับการบ่มเพาะทั้งจากในห้องเรียนและสถานประกอบการออกมาใช้ในสถานการณ์จริง

อาชีวะอาสา Fix it Center หรือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ได้งบประมาณจากรัฐบาลทุกปีและออกให้บริการ ปีละมากกว่า 2 ครั้งต่อ 1 วิทยาลัย นอกจากจะให้บริการด้านการซ่อม การสร้างแล้ว ยังมีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งเป็นวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นหรือเป็นวิชาชีพที่คนในท้องถิ่นเรียกร้องและทางศูนย์ซ่อมสร้างฯ ก็จะหาผู้ที่มีความรู้มาจัดการอบรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน

ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ สอศ. ได้มอบให้ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ อศจ.กาฬสินธุ์ อศจ.ขอนแก่น อศจ.ชัยภูมิ อศจ.นครพนม อศจ.นครราชสีมา อศจ.บึงกาฬ อศจ.บุรีรัมย์ อศจ.มหาสารคาม อศจ.มุกดาหาร อศจ.ยโสธร อศจ.ร้อยเอ็ด อศจ.เลย อศจ.ศรีสะเกษ อศจ.สกลนคร อศจ.สุรินทร์ อศจ.หนองคาย อศจ.หนองบัวลำภู อศจ.อำนาจเจริญ อศจ.อุดรธานี และอศจ.อุบลราชธานี ซึ่งมีสถานศึกษากว่า 60 แห่ง นักเรียน นักศึกษาที่ให้บริการกว่า 600 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนในสาขาต่างๆ เช่น สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม และคหกรรม เป็นต้น ที่มาร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือ และได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการให้บริการของอาชีวะอาสา จะให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างเบรค คลัช ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงการซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสถานศึกษา มีครัวอาชีวะทำข้าวกล่องแจกประชาชนในพื้นที่ และลูกเสือวิสามัญให้คำแนะนำการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านจากไขขวงวัดไฟฟ้า

ทั้งนี้ สอศ. ยังจัด Fix it Center เคลื่อนที่เพื่อให้บริการในส่วนของการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น อุปกรณ์ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยมีจุดให้บริการ อาชีวะอาสา Fix it Center กว่า 60 จุด ทั่วจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งสอศ.ได้เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลดอย่างเต็มที่ เป็นไป ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐบาลและกลับสู่สภาพปกติได้ในที่สุด

สำหรับภารกิจในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น บริษัท เอ พีฮอนด้า จำกัด และบริษัท เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป สนับสนุนเรือยาง จํานวน 8 ลํา กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง จํานวน 8 เครื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน ในการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือที่ใช้ในการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเสื้อสําหรับผู้ ปฏิบัติงาน จํานวน 600 ตัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมูลนิธิช่างไทยใจอาสาให้การสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าในการซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีสนับสนุนอุปกรณ์ทําความสะอาด มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทยมอบไขควงลองไฟ จํานวน 600 ตัว วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 10 ชุด บริษัท ป.ต.ท. จำกัด มหาชน และรายการด๊อกเตอร์คาร์ สนับสนุนน้ำมันเครื่องสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และปฏิบัติการซ่อมแซมยานพาหนะร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ด้วย