-ประชาสัมพันธ์

อายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ..สวท.จุฬาฯติวเข้มผู้สูงวัยสู่ ดิจิทัล 5.0

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จุฬาอารี เชิญร่วมงาน ติวเข้มผู้สูงวัยสู่ ดิจิทัล 5.0
พบกับความรู้
* ทีมจุฬาอารี ARi พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้จากงานวิจัยเพื่อผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งและยั่งยืน

ความบันเทิง
* “ย้อนตำนานเพลงไทยสากล 5 เเผ่นดิน”โดยศิลปินดัง อาทิ จินตนา สุขสถิตย์,วงจันทร์  ไพโรจน์, อุมาพร บัวพึ่ง, นันทวัน เมฆใหญ่, ญาดา &บูรพา อารัมภีร,กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, นีรนุช ปัทมสูต, ชัชวาลย์ ชูสกุล,
ชมพู ฟรุตตี้,  ฮาร์ท สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล

ฟังเพลง สดุดีจอมราชาจาก กตธิป อัครวิกรัย ร่วมด้วยนักร้องนิสิตจากวง CU Band ดีเจ ประสาร อรัญโสต  เป็นพิธีกร ตลอดงาน

พบกันวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562  เริ่มกิจกรรม workshop 10.00 น. เริ่มเข้าชม12- 17.00 น.ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งโทร  02-218-3970 ต่อ 0  //
089-449-8500 หรือ Line@CURadio
ลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://docs.google.com/forms/d/1YmxN8J6RRlVYBXPL7ZuMZwZ1mY76Mybw_p_OeGI1lAw/edit