วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

อาชีวะเปิดสอนซ่อมบิ๊กไบค์ เสริมทักษะเด็กใกล้จบ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to  Employment : Vocational Boot Camp) หรือ E to E ครั้งที่ 5 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจจะเปลี่ยนอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพเดิมให้ทันสมัยขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 โดยเชิญบุคลากรจากสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ในรูปแบบการอบรมระยะสั้น และการสาธิตหรือเรียนรู้จากอุปกรณ์จริง หลักสูตร E to E นี้ จะนำรายวิชา หรืออาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูงมาจัดฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่โลกของการทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัดหลายแห่งเปิดสอนวิชาที่ตลาดยืนยันว่าเป็นความต้องการที่เร่งด่วน และสามารถรับเข้าสู่ระบบการทำงานได้ทันที เช่นที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้เปิดสอนรายวิชาช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือบิ๊กไบค์

            ด้าน นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า รายวิชาช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือบิ๊กไบค์ มีผู้สมัครเรียนจำนวน 20 คน เป็นนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีพื้นฐานความรู้มาบ้างแล้ว ซึ่งการจัดการเรียนการสอนได้จัดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อไม่ให้ตรงกับตารางสอนในวันปกติ พร้อมทั้งได้เชิญ ว่าที่ร้อยตรี พิสิษฐ์  เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท แรบบิทโก จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ มาเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม ซึ่งได้นำรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือบิ๊กไบค์จากบริษัท จำนวน 3 คัน มาให้นักเรียน นักศึกษา ได้สัมผัสและเรียนรู้จากของจริง เบื้องต้นเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หลังจากนั้นค่อยๆ ลงรายละเอียดเรียนรู้เกี่ยวกับ เสื้อสูบ กระบอกสูบ แบริ่งต่างๆ ในเครื่องยนต์ และส่วนประกอบอื่นๆ ซ่อมบิ๊กไบค์

            ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กล่าวอีกว่า การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีความแตกต่างจากครั้งอื่นๆ คือ มีนักศึกษาหญิงสาขาวิชาช่างยนต์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 5 คน  ซึ่งทุกคนพูดตรงกันว่าจะไปประกอบอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และแต่งรถยนต์ จึงอยากเรียนรู้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์หลายๆ รูปแบบ จะได้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้พร้อมทั้งการซ่อมรถบิ๊กไบค์ เป็นเรื่องที่ตื่นเต้น ท้าทาย โอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆ และต้องการสร้างทัศนคติใหม่ว่า ผู้หญิงสามารถทำอะไรได้เท่า ๆ กับผู้ชาย และไม่แปลกเลยถ้าคนซ่อมบิ๊กไบค์จะเป็นเด็กผู้หญิงจากอาชีวศึกษา

            ทั้งนี้ ดร.บุญรักษ์ ได้กล่าวปิดท้ายว่า การเรียนอาชีวศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีอาชีพทันทีหลังเรียนจบ ผู้ปกครองจะหมดกังวลเรื่องการตกงาน แต่ก็อยากให้เด็ก ๆ ทุกคน ได้ศึกษาต่อให้สูงขึ้น ซึ่งขณะนี้อาชีวศึกษาก็เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีแล้ว  สามารถที่จะทำงานพร้อม ๆ กับเรียนควบคู่กันไป การเรียนจะทำให้เกิดความคิดที่ทันสมัย มีเพื่อน มีสังคม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตต่อไป