วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-news

จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมแผนปชส.งาน “มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2567”

ที่ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (28 ธันวาคม 2566) เมื่อเวลา 13.00 น. นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนการจัดงาน ระหว่างงาน หลังการจัดงาน ผ่านสื่อทุกช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 และเพื่อส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะมะขามหวานเพชรบูรณ์ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งในปีนี้เป็นอีกปี ที่สื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแขนง ได้ร่วมประชุมกำหนดแผนและร่วมผลิตสื่อในการช่วยประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ในทุกช่องทาง

สำหรับในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในงาน ชมการประกวดขบวนแห่ธิดามะขามหวาน ตลาดนัดมะขามหวาน การประกวดมะขามหวาน การประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ การแสดงสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชน ตลอดจนชมแสดงดนตรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง และมหรสพต่างๆ อีกมากมาย
เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์