วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคม

เตือนประชาชนเฝ้าระวังช่วงนี้ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ ภาคเหนือ-อีสาน-ตะวันออก มีฝนตกหนักสัปดาห์นี้

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ (C.2) อยู่ในเกณฑ์ 2,000-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ 1,800-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่ 1-10 กันยายน 2565 บริเวณชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานครu

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ขนของขึ้นที่สูง และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ กรมชลประทาน (ชป.) แจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกทางตอนบน โดยสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน (3 ก.ย.2565) เวลา 06.00 น. ปริมาณน้ำที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,718 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3.97 เมตร แนวโน้มทรงตัวลดลงเล็กน้อย มีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,769 ลบ.ม./วินาที

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุลสำหรับการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับสภาพน้ำฝน-น้ำท่า และการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ จึงได้ปรับควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมสำหรับรองรับน้ำเหนือในช่วงต่อจากนี้ไป พร้อมกับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงอยู่ระหว่าง 1,650 – 1,750 ลบ.ม./วินาที เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันนี้ (3 ก.ย.6565)

กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างให้มีความสัมพันธ์กัน พร้อมกับเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน จึงขอให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้.

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศ ดังนี้ 


ที่มา- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,กรมชลประทาน,กรมอุตุนิยมวิทยา