-eastern-newsLocal-news

กว่าจะได้มาเป็นจ่า! วันแห่งความภาคภูมิใจ ทร.ประดับเครื่องหมายยศจ่าตรีใหม่พร้อมปฏิบัติราชการ

          ที่ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา พลเรือโท บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบีตรแก่นักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นาวาเอก สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมประดับยศให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีผู้ปกครองของนักเรียนจ่าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและในพื้นที่สัตหีบ มารอให้กำลังใจและร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

            สำหรับปีการศึกษา 2561  มีนักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จำนวน 439 นาย ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งยศจ่าตรี รวมทั้งบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จำนวน 409 นาย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 30 นาย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับประกาศนียบัตร คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏบัติ จำนวน 2 นาย และนักนักเรียนจ่าที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษดี 2รางวัล   ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติและปลาบปลื้มใจให้แก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงจ่าทหารเรือใหม่ทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งยศในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

            พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ กล่าวว่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือเป็นสถาบันที่  มีภารกิจให้การฝึกศึกษาและอบรม นักเรียนจ่าทหารเรือให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานให้กับสายวิทยาการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นประทวนและประจำตำแหน่งในหน่วยงานของกองทัพเรือต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี