วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-asean news

ชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทร์) ร่วมประชุม ครั้งที่ 11เพื่อสกัดยาเสพติด-ลักลอบเข้าเมือง

หนองคาย( 16 กุมภาพันธ์ 2567) พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) พร้อมด้วย พันเอก สุภัทร ชูตินันทน์ รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 (เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย) และมี พันเอก บุนวาน พมมะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทร์ (เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว)เข้าร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว (จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทร์) ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมด่านศุลกากร สะพานมิตรภาพ ลาว – ไทย แห่งที่ 1 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย โดยมีหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 , หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย , สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย, ศุลกากรหนองคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่

รวมถึงเพื่อเป็นการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุม ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนในการสกัดกั้นยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และบูรณาการในการวางแผนการป้องกันประเทศทางด้านความมั่นคง และการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดภัยคุกคามต่อประเทศชาติทุกรูปแบบ
ข้อมูลภาพข่าว /ร.ต.กฤษฎา มณีใส #กรมทหารราบที่ 13