วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

กทปส. แนะนำรายการดี ๆ เพื่อเยาวชนไทย กับ รายการสุภาษิต คำ ปัง ปัง”

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. แนะนำรายการดี ๆ ผ่านโครงการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) จัดทำโดย บริษัท เซเท่น กราฟฟิก แอนด์ มีเดีย จำกัด

รายการสุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) จัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้าใจถึงคำภาษาไทยร่วมสมัย สามารถนำคำภาษาไทยร่วมสมัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และรู้ถึงที่มา รากภาษาไทยในอดีต เพื่อคงคุณค่าและอนุรักษ์มรดกทางภาษาวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

กทปส. ฝากติดตามรับชมผลงาน “สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) ได้ที่
Youtube Channel : กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯPlaylist : https://www.youtube.com/playlist

Website : https://btfp.nbtc.go.th/portfolio.aspx
Facebook : กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
Twitter : https://twitter.com/BTFP8