วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสานภารกิจทหาร

กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับรพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดหมอบริการตรวจสุขภาพผู้สูงวัย พร้อมเชิญชวนปชช.ร่วมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา

ที่บ้านโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี (14 มี.ค.2567) พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมหมอเดินเท้า โดยได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ “ชุดหมอเดินเท้า” ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เข้าไปให้บริการทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ พร้อมทั้งเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้นำชุมชน รวมถึงเชิญชวนประชาชนร่วมรับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 นี้

จากการที่กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความประทับใจ ความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ กรมทหารราบที่ 13 และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว : ร.ต.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13