วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-รอบกรุง

รัฐบาล โดย ศบค.ประกาศข้อกำหนดพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับล่าสุด

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0025.PDF

 

 

 

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ