วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Local-newstourism

ศูนย์ฯเขาชะงุ้ม คว้า 2 รางวัลกินรี ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ปี 2566

ที่สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards ) ครั้งที่ 14 ปี 2566

สำหรับการประกวดครั้งนี้ นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผอ.ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับรางวัลในการประกวดครั้งนีถึง2 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนตํ่าเพื่อความยั่งยืน

การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ปี 2566 มีผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 908 ราย และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกชนะรางวัล รวมทั้งสิ้น 353 ราย แบ่งเป็น 3 สาขารางวัล ได้แก่ รางวัล Thailand Tourism Gold Award (ยอดเยี่ยม) Thailand Tourism Award (ดีเด่น)และเกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ รางวัลประเภท Thailand Tourism Gold Award (ยอดเยี่ยม) จำนวน 76 ราย รางวัล Thailand Tourism Silver Award (ดีเด่น) 169 ราย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 2 ปี