วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Latest:
-commerceEconomics

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ Ditp อัพเดตพร้อมจัด “งาน STYLE BANGKOK OCTOBER 2019”

           นับถอยหลังสู่ STYLE BANGKOK OCTOBER 2019 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีการเตรียมความพร้อมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มงานส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไลฟ์สไตล์และตลาดเฉพาะ ได้สรุปผลการเตรียมงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแสดงศักยภาพของเหล่าผู้ประกอบการที่ขนทัพสินค้ามาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

            นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า งานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือเป็นอย่างดีของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ โดยล่าสุดสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มงานส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไลฟ์สไตล์และตลาดเฉพาะ ซึ่งรับหน้าที่ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการออกแบบ และพัฒนาสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง (Unique) อัพเดทเทรนด์สินค้า และการทำ Content Marketing สร้างเรื่องราวของสินค้าที่น่าสนใจ และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน รวมถึงได้พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) สินค้าสำหรับแม่และเด็ก (Mom & Kids) และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet) ให้เข้าใจและเข้าถึงแนวโน้มตลาด Niche Market สามารถสร้างแนวคิดและออกแบบสินค้าให้สอดคล้องตรงตามความต้องการ อันจะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

            ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ยังได้จัดสัมมนา เพื่อเปิดมุมมองทางความคิดของผู้ประกอบการให้เข้าใจหลักการพัฒนาคุณค่าแบรนด์ สามารถนำความรู้ในการสัมมนามาสังเคราะห์ สร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกลยุทธ์สำคัญๆ ในการสร้างแบรนด์ของตนเองต่อไป รวมถึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop & Coaching) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวโน้ม (Trends) ในตลาดโลกและการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดก่อนการออกแบบและพัฒนาสินค้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2562 นั่นเอง

            พบกับงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ครบทุกหมวด ในงาน STYLE BANGKOK OCTOBER 2019 ในวันที่ 17-21 ตุลาคม นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา