วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่จนท.หน่วยความมั่นคงและราษฎรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 336 ณ ฐานการปฏิบัติการช่องทางปางโยน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสปีใหม่ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน การนี้ องคมนตรี ได้รับฟังสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาให้แก่พื้นที่แห่งนี้

จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่บ้านมะโนรา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเชิญถุงพระราชทานรวมทั้งสิ้น 258 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเสื้อกันหนาว รวม 366 ตัว ไปมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากสภาพภูมิอากาศ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย ฯ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ บ้านมะโนรา หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ บ้านนาอ่อน และหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ บ้านห้วยซลอบ

2) โครงการพระราชดำริปางตอง ซึ่งสร้างความปลื้มปีติให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่เสมอมา

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะเยี่ยมเยียนราษฎร และชมผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากโครงการ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการฯ ในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสัก ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เช่น การปลูกอะโวคาโด มะคาเดเมีย กาแฟพันธุ์อาราบิก้า และการเลี้ยงปลาดุกเพื่อเป็นอาหารโปรตีน นอกจากนี้ยังมีงานด้านศิลปาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมจากงานประจำ ให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างพอเพียง

ต่อมาในช่วงบ่าย คณะฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการฯ ไม้ลัน บ้านไม้ลัน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 17 จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นไม้ ณ ที่แห่งนี้.